Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inwestowanie w kryptowaluty a rozliczenie z urzędem skarbowym

Inwestowanie w kryptowaluty, jak każda inna forma zarobku, obliguje do rozliczenia się z uzyskanych przychodów z urzędem skarbowym. Należy pamiętać jednak o tym, że rozliczenie w tym wypadku jest specyficzne i należy właściwie dokumentować wszystkie rozliczenia oraz transakcje.

Jak rozliczyć podatek z kryptowalut?

Osoby, które zajmują się handlem kryptowalutami muszą rozliczyć się przy pomocy formularza PIT-38 w źródle kapitały pieniężne. Z rozliczeniem tym związanych jest kilka zasad:

  •  przychodu z kryptowalut nie wolno sumować z przychodem ze sprzedaży akcji, udziałów czy praw finansowych,
  •  kosztów poniesionych na nabycie kryptowalut nie można łączyć z innymi kosztami,
  • różnica między przychodem a kosztem może być rozliczana jedynie w ramach kryptowalut,
  • nadwyżka kosztów (strata) w przypadku kryptowalut jest przenoszona do rozliczenia na następny rok podatkowy.

Ile wynosi stawka podatku w przypadku kryptowalut?

Podstawę do obliczenia podatku stanowi dochód, czyli różnica między przychodem a poniesionymi kosztami. Stawka podatku w przypadku kryptowalut wynosi 19% (podatek Belki).

Kwoty podstawy nie można obniżać o wartość ulg czy odliczeń podatkowych. Należy również pamiętać o tym, że za handel kryptowalutami nie płaci się żadnych zaliczek w ciągu roku, rozlicza się dopiero w ramach deklaracji podatkowej całość transakcji.

Rozliczanie kilku rodzajów przychodów kapitałowych

W sytuacji, gdy podatnik osiągnął przychody z różnych rodzajów przychodów kapitałowych, nie ma obowiązku składania kilku oddzielnych deklaracji podatkowych PIT-38. Mimo iż przychodów i kosztów związanych z kryptowalutami nie łączy się z innymi rodzajami przychodów kapitałowych, nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku zapłaty podatku. Całą kwotę, która wynika z deklaracji PIT-38 można wpłacić jednym przelewem.

Jak wygląda sytuacja w przypadku poniesienia straty?

W przypadku kryptowalut nie funkcjonuje pojęcie straty. Mówi się jedynie o nadwyżce kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z handlu kryptowalutami. W związku z tym ową nadwyżkę należy rozliczyć w roku następnym, a nie jak ma to miejsce w przypadku straty do 5 lat kalendarzowych. W związku z tym, że nadwyżkę można rozliczyć w jednym roku podatkowym i nie można jej podzielić.

Rozliczenie z urzędem skarbowym z handlu kryptowalutami nie jest wcale trudne. Należy jednak pamiętać o wszystkich obowiązujących zasadach i wyborze odpowiedniej deklaracji podatkowej. Wcześniej do rozliczenia się z handlu kryptowalutami służyła deklaracja PIT-36, jednak obecnie właściwym formularzem jest PIT-38. Dobrze jest więc na bieżąco śledzić wszelkie zmiany związane z rozliczaniem handlu kryptowalutami, aby rozliczyć się w prawidłowy sposób i nie mieć żadnych problemów z urzędem skarbowym.

Zapisz się na bezpłatny newsletter, by otrzymywać powiadomienia o najnowszych wpisach.